Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät - Allgemeine Erziehungswissenschaft

Publikationen

Aufsätze

Nielsen, A. (2023). Indledning. Kognition & Pædagogik. 33 (128), p. 2-5.

Nielsen, A. (2022). Learning From Negative Experiences: – the Case of Professional Relation-building in ECEC. Paper presentation at 6th International Symposium on Phenomenological Research in Education, Humboldt-University of Berlin, 15th –17th September 2022. 4 p.

Nielsen, A. (2021). Leg og forståelse i arbejdet med praksisfortællinger:
Nye perspektiver på leg i videregående uddannelser. Kognition & Pædagogik, 31(121), 81-91.

Nielsen, A. (2021). Pædagogstuderende kan nå til forståelse af det almene gennem personlige fortællinger med afsæt i privatfotos: Resonans, dannelse og etik. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 5(2), 121-136.

Nielsen, A. (2019). Bogomtale. Kognition & Pædagogik.

Nielsen, A. (2019). Forord. I Etik i professionel praksis. Dansk Psykologisk
Forlag.

Nielsen, A. (2019). Indledning. Kognition & Pædagogik, 29(114), 2-4.

Nielsen, A. (2019). Svært når mor og far er plejeforældre. Kronik i https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/129129

Nielsen, A. (2019). Biestas begreb om subjektivering forstået som en ”tilstand af dialog” – undervisning, ansvar og demokrati. Kognition & Pædagogik, 29(114), 96-105.

Cordes, C. H., & Nielsen, A. (2018). Demokratisk dannelse og følelsernes fornuft - rytmer og mønstre i børns legende, æstetiske interaktion. Kognition & Pædagogik, 28(109), 16-23.

Nielsen, A. (2018). Mødet med Det andet i leg og pædagogisk virksomhed - dannelsesmæssige og demokratiske perspektiver i en
pædagogisk sammenhæng. Kognition & Pædagogik, 28(109), 70-82.

Bille, T., Nielsen, A., Jørgensen, B. O., & Holand, D. A. (2017). Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv. Forskning i pædagogers profession og uddannelse, 1(1), 55-68. https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/26557

Nielsen, A. (2017). Matematisk opmærksomhed i et dannelsesperspekti – og om pædagogens tværprofessionelle bidrag og kæmpestore blåhvaler. Kognition og Pædagogik. 27(105), 52-63.

Nielsen, A. (2017). Sammenhængen mellem udvikling af resiliens og
professionsidentitet blandt pædagogstuderende ved hjælp af livshistorier. Kognition og Pædagogik, Nr. 103(nr. 1), 58-70.