Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät - Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und Diversität

Registration form

Please return this form by 22 April 2022 via e-mail to: cosima.fanselow@hu-berlin.de. For any further questions please contact: lacognan@hu-berlin.de